TƯ VẤN GIẢI PHÁP XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG THEO CÔNG NGHỆ NANO

Ngày đăng: 29/11/2012
Với kinh nghiệm tư vấn đầu tư các dự án lớn trong lĩnh vực xử lý môi trường theo công nghệ nano, Công ty cam kết đảm bảo về thời gian, chất lượng tư vấn và sự tận tình phục vụ với mong muốn hợp tác cùng phát triển sau khi Doanh nghiệp, đảm bảo nước thải sau khi xử lý đạt chuẩn A (chuẩn mới áp dụng từ 1/7/2013).

Chúng tôi tư vấn cho khách hàng tất cả các vấn đề liên quan đến việc đầu tư công nghệ, lựa chọn giải pháp xử lý môi trường tại Việt Nam từ khi bắt đầu chuẩn bị dự án đầu tư đến khi đi vào hoạt động chính thức.

 

Các nội dung chính như sau:

 

1. Tư vấn các quy định của Pháp luật:

  - Tư vấn lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp nhất cho mỗi dự án đầu tư trên cơ sở có lợi nhất cho các nhà đầu tư;

   - Tư vấn các công nghệ xử lý hiệu quả nhất;

   - Tư vấn và lập hồ sơ dự án để xin phê chuẩn từ cơ quan nhà nước có thẩm quyn và luận chứng kinh tế kỹ thuật cho dự án;

2. Soạn thảo các hồ sơ liên quan:

  

   - Viết dự án khả thi, các luận chứng kinh tế, kỹ thuật;

   - Các hồ sơ liên quan khác.