• Tổ hợp Nano kim loại hóa trị 0 (nZVI)

    Tổ hợp Nano kim loại hóa trị 0 (nZVI)

    Cập nhật ngày: 15/10/13

    Tổ hợp nano kim loại hóa trị 0 tên tiếng Anh là nano Zero-Valent Iron (nZVI) đã được các nhà khoa học gọi tên là "Thần dược vạn năng" đang được Công ty TNHH Công nghệ Na Nô phát triển như là một biện pháp xử lý nhanh, hiệu quả, để làm sạch các chất độc hại với môi trường sinh thái.