Thu hoạch vụ Hè-Thu 2014 thực nghiệm phân bón nano

Ngày đăng: 15/10/2014 - Lượt xem: 1270 (lần)
Công ty TNHH Công nghệ Na Nô đã triển khai thực nghiệm bộ sản phẩm phân bón nano trên diện rộng vụ Hè-Thu 2014 tại tỉnh Sóc Trăng.

Trong vụ Hè - Thu 2014, Công ty TNHH Công nghệ Na Nô đã tiến hành thực nghiệm bộ sản phẩm phân bón nano trên diện rộng vụ Hè-Thu 2014 tại tỉnh Sóc Trăng, bước đầu đã được người Nông dân đánh gia cao về chất lượng, hiệu quả của sản phẩm giúp bà con Nông dân tăng năng suất, chất lượng nông sản, tiết kiệm chi phí và đạt hiệu quả kinh tế rất cao.

 

Trên cơ sở thực tế thực nghiệm tại nhiều địa phương, Công ty đã thu thập được các số liệu rất đáng quan tâm, cụ thể như sau:

- Tại huyện Mỹ Tú tỉnh Sóc Trăng, kết quả thực nghiệm đã mang lại hiệu quả kinh tế cho các hộ nông dân trên 3 triệu đồng/ha (theo báo cáo của Trung tâm Khuyến nông tỉnh);

- Tại huyện Long Phú tỉnh Sóc Trăng, kết quả thực nghiệm đã mang lại hiệu quả kinh tế cho các hộ nông dân trên 4 triệu đồng/ha (theo báo cáo của các hộ nông dân trực tiếp tham gia sản xuất);

- Tại huyện Tân Hưng tỉnh Long An, kết quả thực nghiệm đã mang lại hiệu quả kinh tế cho các hộ nông dân trên 4 triệu đồng/ha (theo báo cáo của các hộ nông dân trực tiếp tham gia sản xuất);

- Tại huyện Tri Tôn tỉnh An Giang, kết quả thực nghiệm đã mang lại hiệu quả kinh tế cho các hộ nông dân trên 4,5 triệu đồng/ha (theo báo cáo của các hộ nông dân trực tiếp tham gia sản xuất). Đặc biệt vùng Tri Tôn tỉnh An Giang là vùng đất nhiễm phèn nặng sau khi sử dụng phân bón rẽ Nano - R011 đã đạt kết quả vượt xa sự mong đợi của người nông dân tại địa phương;

Hình ảnh nước kênh cấp vào đồng ruộng:

 Hình ảnh đất chưa xử lý sản phẩm Nano

 

Hiệu quả của việc sử dung sản phẩm Nano-R011

 

Clip kết quả xử lý phèn tại Tri Tôn - An Giang

Từ các kết quả đạt được trong thời gian qua, Công ty TNHH Công nghệ Na Nô đang mạnh dạng triển khai rộng rãi việc chuyển giao và nhân rộng ứng dụng sản phẩm trong thời gian tới theo đúng nội dung kết luận trong báo cáo kết quả thực nghiệm của giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Sóc Trăng.