Demo xử lý nước thải cao su tại Bình Phước

Ngày đăng: 28/10/2013 - Lượt xem: 775 (lần)
Sau khi trao đổi với chủ đầu tư - một nhà máy chuyên sản xuất cao su tại tỉnh Bình Phước, Công ty TNHH Công nghệ Na Nô đã tiến hành làm thực nghiệm tại chỗ để chủ đầu tư mang mẫu đi kiểm tra theo quy định. Kết quả kiểm tra cho kết quả thấp hơn các chỉ tiêu chuẩn A (TCVN 40:2011).

Đưới đây là một số hình ảnh thực nghiệm xử lý nước thải cao su tại Bình Phước:

                        Nước thải từ mủ cao su                                                             Nước thải từ nhà máy tạp

                                                                             Đang xử lý giai đoạn 1 đẩy Nitơ

                     Xử lý giai đọan 2 bằng chế phẩm Nano nZVI

 

                                                           Kéo lắng bằng PAC

                                   Nước sau khi đã kéo lắng

                                                 Giai đoạn hoàn thiện, khử trùng bằng Nano Clay

                                    Kéo lắng hoàn thiện

                                              Nước chiết ra sau khi hoàn thiện

                                 Nước thải sau khi xử lý chiết ra chai gửi kiểm tra

 

Hiện tại chúng tôi đang chờ chủ đầu tư - người trực tiếp gửi mẫu đi kiểm tra cung cấp bảng test chính thức và sẽ scan kết quả để mọi người cùng tham khảo.