Kết quả trình diễn phân bón Nano vụ Hè Thu 2014

Ngày đăng: 29/09/2014 - Lượt xem: 555 (lần)
Công ty TNHH Công nghệ Na Nô đã kết hợp với Trung Tâm Khuyến nông tỉnh Sóc Trăng tổ chức mô hình trình diễn phân bón Nano trên cây lúa vụ Hè Thu 2014.

Bộ sản phẩm phân bón Nano do Công ty TNHH Công nghệ Na Nô nghiên cứu, sản xuất và phân phối đã trình diễn tại Sóc Trăng trên cây lúa vụ Hè Thu 2014 với kết quả thành công hơn mong đợi.

- Giảm chi phí hơn 2,2 triệu đồng/ha;

- Tăng doanh thu (do năng suất tăng) gần 1 triệu đồng/ha;

- Đạt lợi nhuận tính trên giá trị sản xuất hơn 50% trong vụ Hè Thu 2014.

Tổng lợi nhuận đạt được so với mô hình đối chứng và khu vực xung quanh tương đương 3,3 triệu đồng/ha.

Một kết quả vô cùng ấn tượng với những người trực tiếp theo dõi trình diễn của Trung Tâm Khuyến Nông tỉnh Sóc Trăng. Chính vì thế, trong báo cáo kết quả trình diễn (bên dưới) giám đốc Trung Tâm Khuyến Nông tỉnh Sóc Trăng - Ông Dương Minh Hoảng đã mạnh dạng đề nghị "Công ty TNHH Công nghệ Na Nô nên thực hiện trình diễn gắn với Hội thảo sản phẩm đễ chuyển giao và nhân rộng ứng dụng trong thời gian tới"

 

Xem tài liệu báo cáo kết quả của Trung Tâm Khuyên Nông tỉnh Sóc Trăng