Phân bón nano - cuộc cách mạng trong nông nghiệp

Ngày đăng: 25/10/2013 - Lượt xem: 3162 (lần)
Phân bón nano sản phẩm do Công ty TNHH Công nghệ Na Nô nghiên cứu, sản xuất và phát triển thương mại đang khẳng định tính năng vượt trội và hiệu quả cao trong sản xuất nông nghiệp, giúp bà con nông dân tiết kiệm tối đa chi phí, tăng năng xuất cây trồng và đặc biệt giảm thiểu lượng thuốc BVTV sử dụng trong nông nghiệp góp phần hạn chế tối đa sự ô nhiễm môi trường do thuốc BVTV và phân bón hóa học gây ra.

Trong 03 năm vừa qua mặc dù tình hình kinh tế Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn, Công ty TNHH Công nghệ Na Nô đã không ngần ngại đi đầu trong công tác nghiên cứu, sản xuất và phát triển thương mại các sản phẩm nano hoàn toàn mới cho lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam với phương châm giúp người nông dẫn giảm thiểu gánh nặng về chi phí sản xuất (giá phân bón, thuốc BVTV tăng hàng ngày), cải thiện môi trường nông nghiệp ngày càng ô nhiễm nghiêm trọng do lượng tồn dư thuốc BVTV và phân bón hóa học trên đồng ruộng.

Công ty chúng tôi đã triển khai thực nghiệm sản phẩm tại nhiều tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long, kết quả đạt được đã làm những thành viên Công ty - những người nhiệt quyết với phương châm trên vô cùng phấn khởi và tự tin đưa sản phẩm của mình phổ biến rộng đến bà con nông dân trên cả nước.

 

Một số hình ảnh hiệu quả khi sử dụng sản phẩm phân bón nano:

- Xử lý phèn tại An Giang;

 

- So sánh rể lúa giữa ruộng dùng sản phẩm phân bón Nano và ruộng canh tác theo truyền thống;

- So sánh lá lúa giữa ruộng dùng phân bón lá Nano và phân bón lá hiện tại trên thị trường;

Sử dụng phân bón lá Nano

Sử dụng phân bón lá hiện tại trên thị trường

- So sánh lượng phân bón hóa học dùng/vụ;

+ Dùng bộ sản phẩm phân bón Nano lượng phân bón hóa học sử dụng tối đa 40kg/ha/vụ;

+ Canh tác theo truyền thống lượng phân bón hóa học sử dụng trung bình 65kg/ha/vụ.

- So sánh sản lượng thu họach/vụ

+ Ruộng sử dụng phân bón Nano thu họach luôn cao hơn cách thức hiện tại trong cùng điều kiện (đất, giống, khí hậu,...) tối thiểu 15-20%/ha/vụ (số liệu được thu thập trực tiếp từ bà con nông dân tại Sóc Trăng).

Tham khảo báo cáo nghiên cứu về phân bón nano trên thế giới